Sách về Luật hấp dẫn

“Cuốn sách Luật hấp dẫn (của tác giả Esther và Jerry Hicks) sẽ tạo ra một bước ngoặt trong cuộc đời bạn. Tất cả những gì bạn cần biết về cuộc sống và sự vận hành của nó đã có cả trong cuốn sách này. Thông tin hấp dẫn, dữ liệu lạ thường, cuốn sách thể hiện một tâm thức lỗi lạc và sáng chói.” — Neale Donald Walsch, tác giả nổi tiếng của loạt sách Đối thoại với Thượng đế

Những cuốn sách tiêu biểu

Luật hấp dẫn: Những bài giảng cơ bản của Abraham (The Law of Attraction: The Basics of the Teachings of Abraham), tác giả Esther và Jerry Hicks

Bí mật (The Secret), tác giả Rhonda Byrne

Người nam châm: Bí mật của Luật hấp dẫn (The Key To Living The Law Of Attraction), tác giả Jack Canfield và D.D. Watkins

Luật hấp dẫn: 5 bước thực hành (The Attractor Factor: 5 Easy Steps for Creating Wealth (or Anything Else) From the Inside Out), tác giả Joe Vitale

Luật hấp dẫn: Bí mật tối cao (The Top Secret), tác giả Som Sujeera

Nghĩ giàu, làm giàu (Think and Grow Rich), tác giả Napoleon Hill

Nghĩ giàu, làm giàu & trải nghiệm ở Việt Nam (Khoa học làm giàu), tác giả Napoleon Hill và Charles H. Cranford

Sức mạnh tiềm thức (The Power of Your Subconscious Mind), tác giả Joseph Murphy

Sức mạnh niềm tin (The Magic of Believing), tác giả Claude M. Bristol

Trí tưởng tượng mở con đường (Creative Visualization), tác giả Shakti Gawain

Sức mạnh kỳ diệu của cảm xúc (The Astonishing Power of Emotions: Let Your Feelings Be Your Guide), tác giả Esther và Jerry Hicks